Stockholm University

Stockholm University
Skapade en app som skulle hjälpa personer med normbrytande funktionsvariation.