Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting
Va med i ett tidigt skede och jobbade konceptuellt med UX-design.