Vattenfall

Vattenfall
Jobbade primärt med att rekrytera nya medarbetare samt öka den digitala kunskapen genom konceptskisser och workshops.