Eniro på sjön

Eniro hanterade från början telefonkatalogen men är idag ett renodlat sökbolag med flera tjänster i olika digitala kanaler. Eniro valde rätt tidigt att inte fokusera så mycket på antal besökare utan istället hur många leads de kunde generera till sina kunder. Alltså hur många sökningar som faktiskt leder till en affär för de företag som finns med i Eniros sökregister. Vi ville hitta nya innovativa sätt att para ihop deras data med smarta lösningar och ett område som kändes spännande just för vår marknad var navigation på sjön. Sverige är ett av de länder som har störst flotta av privatägda små till medelstora båtar och en levande skärgårdskultur. När vi initierade projektet så fanns det inga gratis båtnavigatorer till iPhone eller iPad som det fanns för ex bilar (Google maps). Sjökartor visar mer data än Google maps, ex vattendjup och farleder. Så vi insåg snabbt att här kunde det finnas många gynnsamma effekter av att erbjuda en gratis lösning. Folk i skärgården behöver både drivmedel, mat, logi och andra tjänster och har stora behov av sök. Min del i projektet var att tillsammans med produktägaren ta fram UX-skisser och sedermera designa ut grafiska PSD mockups. Projektet bedrevs en hel del vid sidan av den reguljära produktionen på Eniro så vi jobbade väldigt effektivt och agilt med den lilla tid vi hade. Jag gjorde många UX-skisser direkt på papper i sittande möte och utgick från dessa. Projektet blev en succé och mottogs väl av alla båtentusiaster i Sverige och Norge.


Recent Portfolios