Kåver & Mellin

Kåver & Mellin är ett bolag inom byggbranschen som arbetar med byggkonstruktion. De jobbar med både stora och små projekt och allt i kedjan från utredning till brukarskede. Kåver & Mellin ville primärt bygga en ny webbsida för rekrytering eftersom byggbranschen va så het 2017. Vi började jobba med idéer kring employer branding och SEO. Utifrån kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom bolaget så tog jag fram UX-skisser och itererade därifrån. Sedan designade jag ut en mer kontemporär och modern design för flera av de sidor som webbsidan bestod av.


Recent Portfolios