NCC digital visuell identitet och responsiv web

NCC är en av de största konstruktionsbolagen i Norden. Dom har c:a 18.500 anställda och dom kallar sig själva “Den hållbara samhällsbyggaren”. Dom bygger allt från vägar till fabriker och privata hem. Det här skapar förstås en komplexitet för deras digitala kanaler eftersom de behöver möta behovet hos en byggherre som vill bygga en bro, men även en privatperson som vill köpa ett nytt hem.

Vi började med att ta reda på hur bred NCC:s kundgrupp verkligen var och vad de hade för behov. Utöver kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar så tittade vi en hel del på besöksstatistiken. Där hittade vi en intressant upptäckt, merparten av alla privatpersoner kom direkt från Hemnet in på enskilda objekt snarare än att gå via första sidan.

Detta öppnade upp möjligheten för oss att skapa två skilda upplevelser beroende på vilken kundgrupp du tillhörde. Vi såg exempelvis till att varje enskild objekt i ett byggprojekt var tillräckligt utbyggt så att man aldrig hamnade i en återvändsgränd. Varje objektsida blev helt enkelt en egen liten startsida.

NCC hade också en ganska avancerad innehållsstruktur. Den största utmaningen var att flera av deras artiklar passade in både under B2B och B2C. Det betydde att de var tvungna att ha två separata identiska artiklar på två ställen i strukturen. Vi skapade istället ett system som byggde på taggar så att innehåll kunde finnas på flera ställen samtidigt utan att skapa massa extra administration.

Visuell design

Vi bestämde oss tidigt för att försöka separera själva processen att skapa visuell design från den mera pragmatiska innehållsdesignen. Givet den rätt komplexa informationen som NCC ville presentera för sina besökare så ville vi att alla projektdeltagare skulle fokusera på att lösa användarresan snarare än att fasta i långa diskussioner om färg eller formen på en knapp.

För att lösa detta så körde vi två parallella designspår samtidigt, ett var UX-processen och det andra var att jobba med deras visuella identitet och försöka uppdatera den så den skulle fungera i en digital miljö.

Style tiles

Det här är en fantastisk metod när man vill sälja in ett visuellt koncept till en kund. En klassisk mood board kan ibland vara lite för difus och en PSD-mockup kan vara lite för exakt. Style tile:en är i princip en bild bestående av olika typer av gränssnittskomponenter, till exempel: knappar, rubriker, textboxar etc. Men dom presenteras på ett sätt så att ingen kan missta det för en mockup. På så vis kan du få feedback från klienter på hur specifika element förmedlar deras varumärke. Läs mer om Style tiles.

Eftersom vi körde UX parallellt så var det enkelt att skapa en färdig design så fort vi hade godkänt på både Style tile och UX. Inte svårare än att addera ett plus ett.

Slutgiltig design

Tillsammans med kunden hade vi ett nära samarbete som resulterade i en nytänkande webbsida med modern kontemporär design.


Recent Portfolios