Stil

Stiftarna av Independent Living

STIL är ett icke-vinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med funktionsnedsättning. De jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Det här va en spännande utmaning, inte bara UX-mässigt utan även rent visuellt. Stil ville uppfattas som lite utmanande för att visa att de kämpar för alla i samhället. Eftersom många av deras medlemmar har någon form av normbrytande funktionsvariation så ställde det höga krav på att designen skulle vara inkluderande i termer av kontrastverkan, läsbarhet och tydligt UI.


Recent Portfolios