Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling bland Sveriges åkeriföretag. De bedriver transport- och samhällspolitiska frågor i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. De har över 6000 medlemsföretag och utmaningen framöver är att rekrytera nya unga entreprenörer.

Vi började med att ta fram personas för att identifiera SÅ:s framtida behov och utmaningar. Efter ett par workshops och kvalitativa intervjuer så började jag jobba med UX-skisser och samtidigt fundera på hur vi skulle lyfta deras visuella identitet i digitala kanaler.

När jag hade etablerat de visuella riktlinjerna för hur webbsidan skulle se ut så började jag jobba med enskilda komponenter istället för att traditionsenligt designa ut massa mallsidor. Jag ville ge deras redaktörer ett modulsystem så att de med min hjälp kunde bygga sidor själva helt utan designkunskap. Här är några av de 40-tal komponenter som jag tog fram.

Jag gjorde också en ny design för deras medlemstidning. Utmaningen var att kombinera element från en printprodukt in i det nya grafiska systemet för webben. Vi ville ha hög igenkänningskänsla från tidningen utan att behöva skapa en helt separat webbupplevelse från själva huvudsidan.


Recent Portfolios