Vattenfall: Koncept

Vattenfall är en av de största elproducenterna i Sverige. De är ett privat bolag som ägs av svenska staten. Vattenfall är också en av de största nätägarna och tillhandahåller energi och värme till en stor del av svenska befolkningen. Givet deras långa historia, position i samhället och de många kunderna så kände jag att de saknade en del grundläggande byggstenar i en modern digital strategi. De hade flera osammanhängande tjänster som inte var optimerade för olika enheter och delade inte ens det visuella utseendet. Det här skapade en grav diskrepans i användarupplevelsen.

Jag skapade ett helt nytt koncept med både ny UX med fokus på kunderna och ny digital visuell identitet som kommunicerade ett mera modernt storbolag. Jag tog också fram skisser på hur sidan skulle kunna se ut i olika responsiva lägen.


Recent Portfolios